Thiết bị sản xuất quy mô thí điểm ODF

  • Máy tạo màng hòa tan trong miệng OZM-120 (loại phòng thí nghiệm)

    Máy tạo màng hòa tan trong miệng OZM-120 (loại phòng thí nghiệm)

    Máy tạo màng hòa tan bằng miệng (loại phòng thí nghiệm) là một thiết bị đặc biệt trải đều vật liệu lỏng trên màng đáy để tạo ra vật liệu màng mỏng hơn và có thể được trang bị các chức năng như cán màng và rạch.

    Máy tạo màng loại phòng thí nghiệm có thể được sử dụng trong sản xuất sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm hoặc công nghiệp thực phẩm.Nếu bạn muốn sản xuất miếng dán, dải phim hòa tan trong miệng, chất kết dính niêm mạc, mặt nạ hoặc bất kỳ lớp phủ nào khác, máy tạo màng loại phòng thí nghiệm của chúng tôi luôn hoạt động đáng tin cậy để đạt được lớp phủ có độ chính xác cao.Ngay cả những sản phẩm phức tạp có mức dung môi còn lại phải đáp ứng các giới hạn nghiêm ngặt cũng có thể được sản xuất bằng máy tạo màng loại phòng thí nghiệm của chúng tôi.