Giấy chứng nhận

chứng nhận

Giấy chứng nhận

Chúng tôi sẽ luôn tuân theo khái niệm "dựa trên danh tiếng, định hướng dịch vụ", không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và mức độ dịch vụ và đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu.

Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ đầu tư nhiều nguồn lực hơn vào nghiên cứu và phát triển công nghệ và có được nhiều bằng sáng chế hơn.

Ngoài ra, các sản phẩm của chúng tôi có chứng nhận "CE" và được sản xuất theo yêu cầu "GMP".Chứng nhận "3Q", "ISO", "CSA", v.v. đều có thể làm hài lòng khách hàng.

  • chứng nhận01
  • chứng nhận02
  • chứng nhận03
  • chứng nhận04
  • chứng nhận05