Liên hệ chúng tôi

1. Sản phẩm ODF của bạn là gì?
2. Bạn có muốn thị phần thuốc ODF vào danh mục của mình không?
3. Bạn có mong muốn khám phá nhiều hoạt động kinh doanh hơn bằng cách áp dụng công nghệ phân phối thuốc ODF không?
4. Bạn có kinh nghiệm làm việc trong các sản phẩm ODF không?
5. Bạn sắp làm phim về thuốc y tế, chăm sóc sức khỏe hay mỹ phẩm?
6. Bạn có nhóm khoa học nào làm việc để phát triển công thức ODF của mình không?
7. Bạn sắp sản xuất sản phẩm ODF hay film dán tường?
8. Dung môi của bạn là gốc nước hay gốc hữu cơ?

9. Độ dày của màng khô bạn sản xuất là bao nhiêu?
10. Độ chính xác của phim đối với sản phẩm của bạn là bao nhiêu?
11. Ưu điểm của thuốc ODF uống là gì?
12. Bạn sắp tiến hành thử nghiệm hoặc sản xuất thương mại?
13. Nhiệt độ là bao nhiêu.Phạm vi cài đặt cho phim ODF của bạn?
14. Thế còn dạng dải và kích thước dải có trong danh sách sản phẩm của bạn thì sao?
15. Bạn có các biến thể của loại bao bì với hình dạng khác nhau không?

Chiết Giang Aligned Technology Co., LTD

Địa chỉ:
Số 301, Bldg.1, 1555 Songpu Rd.(E), Nanbin St., Rui'an, Zhejiang, China

Điện thoại:
+86-13967712128
+86-577-65538999

Whatsapp:
+86-13967712128

Cần giúp đỡ?

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi