Nhóm liên kết đã đến Hoa Kỳ và Ả Rập Saudi để bảo trì sau bán hàng

Vào tháng 12, Giám đốc Dai, giám đốc kỹ thuật của nhóm liên kết, đã đến Hoa Kỳ và Ả Rập Saudi để gỡ lỗi thiết bị odf của khách hàng, đồng thời đào tạo những người vận hành, điều này khiến chúng tôi rất phấn khích.
Bắt đầu từ ngày 8 tháng 1 năm 2023, Trung Quốc sẽ hủy bỏ chính sách kiểm dịch nhập cảnh, điều này giúp chúng tôi đến gần hơn với khách hàng của mình.Chúng tôi đã sẵn sàng!

Ứng dụng WPS 0 Ứng dụng WPS 1


Thời gian đăng bài: 30-Dec-2022

Những sảm phẩm tương tự